Публікації від 30.04.2021:
- Річний звіт емітента цінних паперів за 2020 р. xml, 152.4 КБ

Публікації від 30.04.2020:
. - Річний звіт емітента цінних паперів за 2019 р xml, 153.3 КБ

Публікації від 26.04.2019:
Річний звіт емітента цінних паперів за 2018 р.doc, 0.8 Mб

Публікації від 25.04.2019:
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2019 р. doc, 0.6 Mб

Публікації від 25.07.2018:
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2018 р. doc, 1.1 Mб
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2018 р. (xml) xml, 70 Kб

Публікації від 20.05.2018:

Аудиторський звіт за 2017 р. частина 1 pdf, 1,7 MБ
Аудиторський звіт за 2017 р. частина 2 pdf, 1,7 MБ

Публікації від 20.04.2018:
Річний звіт емітента цінних паперів за 2017 р. doc, 1.1 Mб

Публікації від 25.10.2017:
Фінансова звітність ПАО "ІЦКК" за 9 месяців 2017 р. - doc, 713 Кб
Фінансова звітність ПАО "ІЦКК" за 9 месяців 2017 р. (xml)- xml, 74 Кб

Публікації від 25.07.2017:
Фінансова звітність ПАО "ІЦКК" за 6 месяців (1-е півріччя) 2017 р. doc, 713 Кб

Публікації від 26.04.2017:
Річний звіт емітента цінних паперів за 2016 р. doc, 1.1 Mб

Публікації від 25.10.2016:
Фінансова звітність ПАО "ІЦКК" за 9 месяців 2016 р. xml, 160 Кб

Публікації від 25.04.2016:
(загрузить все из блока одним файлом) pdf, 1.7 МБ

Аудиторський висновок щодо фінансової звітності ПАТ "ІЦКК" на 31.12.2015 р. pdf, 13 MБ
Примітки до фінансової звітності ПАТ "ІЦКК" на 31.12.2015 р. pdf, 290 КБ
Річний звіт емітента цінних паперів за 2015 р. pdf, 290 КБПублікації від 21.04.2015:
(загрузить все PDF из блока одним файлом) pdf, 5.4 МБ

Аудиторський висновок щодо фінансової звітності ПАТ "ІЦКК" на 31.12.2014 р. pdf, 2.5 МБ
Примітки до фінансової звітності ПАТ "ІЦКК" на 31.12.2014 р. pdf, 2.9 МБ


Публікації від 15.04.2015:
Годовой отчет ПАО "ИЦКК" 2014 г. xml, 160 Кб


Публікації від 24.03.2015:
(загрузить все PDF из блока одним файлом) pdf, 4.3 МБ

Баланс на 31 грудня 2014 р. (МСФЗ) pdf, 360 Кб
Фінансова звітність за 2014 р. (форма 2 МСФЗ) pdf, 330 Кб
Фінансова звітність за 2014 р. (форма 3 МСФЗ) pdf, 300 Кб
Фінансова звітність за 2014 р. (форма 4 МСФЗ) pdf, 250 Кб
Фінансова звітність за 2014 р. (форма 5 МСФЗ) pdf, 3.1 МБ


Публікації від 05.03.2015:
(загрузить все PDF из блока одним файлом) pdf, 580 Кб

Баланс на 31 грудня 2014 р. pdf, 90 Кб
Фінансова звітність за 2014 р. (форма 2) pdf, 100 Кб
Фінансова звітність за 2014 р. (форма 3) pdf, 80 Кб
Фінансова звітність за 2014 р. (форма 4) pdf, 70 Кб
Фінансова звітність за 2014 р. (форма 5) pdf, 270 Кб


Публікації від 16.05.2014:
Аудиторский отчет за 2013 г. ПАО "ИЦКК" pdf, 4.6 МБ


Публікації від 30.04.2014:
Годовой отчет ПАО "ИЦКК" 2013 г. xml, 155 Кб
--------------------------------------------------------------------------


Попередні дані:
(загрузить все PDF из блока одним файлом) pdf, 8.3 МБ

Зміст pdf, 64 Кб
Баланс на 31 грудня 2012 р. pdf, 3.4 МБ
Звіт про фінансові результати 2012 р. pdf, 2.8 МБ
Баланс на 31 грудня 2011 р. pdf, 111 Кб
Інформація щодо вартості чистих активів емітента pdf, 47 Кб
Інформація про стан корпоративного управління pdf, 234 Кб
Звіт про корпоративне управління pdf, 35 Кб
Банки, що обслуговують емітента pdf, 43 Кб
Інформація про державну реєстрацію емітента pdf, 43 Кб
Основні відомості про емітента pdf, 44 Кб
Основні види діяльності pdf, 21 Кб
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності pdf, 56 Кб
Звіт про фінансові результати 2011 р. pdf, 88 Кб
Інформація про осіб, послугами яких користується емітент pdf, 60 Кб
Опис бізнесу pdf, 95 Кб
Інформація про органи управління емітента pdf, 29 Кб
Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента pdf, 70 Кб
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду pdf, 40 Кб
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента pdf, 85 Кб
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента pdf, 42 Кб
Відомості про цінні папери емітента pdf, 47 Кб
Інформація про посадових осіб емітента pdf, 66 Кб
Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік pdf, 334 Кб
Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік pdf, 100 Кб
Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік pdf, 72 Кб
Звіт про власний капітал за рік 2011 pdf, 83 Кб
Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці pdf, 40 Кб
Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акціій (розміру часток, паїв) pdf, 42 Кб
Інформація про загальні збори акціонерів pdf, 46 Кб
Інформація про зобов'язання емітента pdf, 43 Кб